İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET AŞ

(“İGDAŞ”)

ÇAĞRI MERKEZİ AYDINLATMA METNİ

 

İstanbul Gaz Dağıtım San. Ve Tic. AŞ (“İGDAŞ”) olarak siz değerli Müşterilerimizin ALO 153, 187 Doğal Gaz Acil Hattı veya 0212 499 1111 numaralı telefonu arayarak bizlere ulaşması halinde; bazı kişisel verileriniz işlenmektedir. Bu verileriniz TC Kimlik Numarası, ad, soyad, iletişim bilgisi, sayaç numarası, fatura bilgisi, ses kaydına ait kişisel verilerdir.

 Bu kişisel verileriniz;

  • Aranan kişiye doğru hitap edilebilmesi,
  • Aramanın teyidi ve arama sayısının istatistiksel amaçla tespiti,
  • Teknik hizmetlerin doğru şekilde yapılması,
  • Doğal gaz abonelik işlemlerini yürüterek kullanıcıya iletmek,
  • Doğal gaz sözleşme ve fesih işlemlerini yürütmek,
  • Gaz açma/kapama faaliyetlerini yürütmek,
  • Kullanıcı faturalandırma işlemlerini yürütmek,
  • Talep şikayet süreçlerini yönetmek,
  • İleride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

 

Bu kişisel verileriniz, Kamu hizmetlerinin ve ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, İBB’ye ve İBB iştirak şirketlerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuki uyuşmazlık halinde yargı mercilerine aktarılabilmektedir.

Bu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak, birbirleriyle ilişkilendirilerek ve ispat amaçlı geriye dönük kontrol sistemine izin verilerek telefon yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

ALO 153 Çağrı Merkezi ve 187 Doğal Gaz Acil Hattı üzerinden yaptığınız görüşmeler kanuni hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kayıt altına alınmaktadır. ALO 153 Çağrı Merkezi üzerinden yapılan görüşmelerde kayıt altına alınan işitsel verileriniz İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından; 187 Doğal Gaz Acil Hattı üzerinden yaptığınız görüşmelerde kayıt altına alınan işitsel verileriniz ise tarafımızca işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında ve yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel verileriniz imha edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kanunun “İlgili Kişinin Haklarını Düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre, Kazım Karabekir Cad. No:4, 34060 Alibeyköy/Eyüp/İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,

İGDAŞ