Delil Sözleşmesi Ve Açık Rıza Metni

Delil Sözleşmesi ve Açık Rıza Metni
DELİL SÖZLEŞMESİ VE AÇIK RIZA METNİ
 
Bir tarafta merkezi “Kazım Karabekir Cad No:4 34060 Alibeyköy/ İSTANBUL” adresinde bulunan, İstanbul Gaz Dağıtım San. ve Tic. AŞ. (“İGDAŞ”)  ile diğer tarafta abonelik/bağlantı/fesih işlemlerinden herhangi birini yapmak isteyen taraf arasında, işlem yapmak isteyen adına kayıtlı sözleşmeye ek olarak,  aşağıdaki şekilde bir delil sözleşmesi yapılmıştır.
 
İGDAŞ ile adına işlem yapmak isteyen; aralarında mevcut bulunan sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda akıllı tablet, el terminali veya diğer bilişim sistemleri kanalıyla paylaştığı bilgilerin, imzaladığı, teyit ettiği veya onayladığı belgelerin ve oluşan tüm işlem kayıtlarının HMK m.193/1 kapsamında delil olarak kullanılabileceğini ve başka delil göstermenin mümkün olmadığını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederler.
 
Adına abonelik yapmak isteyen, işbu Delil Sözleşmesi’ni onaylamak kaydıyla https://www.igdas.istanbul adresinde yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin gereğince bilgilendirildiğini ve elle atılan imza ile eşdeğer olarak tanımlanacak kullanılacak biyometrik verilerinin işlenmesine yönelik olarak açık rıza gösterdiğini kabul etmektedir.