Serbest Tüketici Satış

Serbest Tüketici Satış

Serbest Tüketici: Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) hariç olmak üzere, tüm tüketiciler serbest tüketici statüsündedir. Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için serbest tüketici olma sınırı 75.000 Sm3’tür.

* Serbest tüketici limiti için tek sayaçtan ölçülen tüketim miktarı dikkate alınacaktır.
** Faturalandırmada tarifelendirme yukarıda yer alan tüketim kademelerine göre yapılacaktır..

1.12.2021 Tarihi itibariyle güncel bilgiler aşağıdaki gibidir.
TL/KWH TL/m3
0-100.000 m3 catalca birim fiyatı0,182789191,944877
100.000-300.000 m3 catalca birim fiyatı0,153972651,638269
300.000-800.000 m3 catalca birim fiyatı0,408851034,350175
800.000 m3 ve üzeri catalca birim fiyatı0,408851034,350175
CNG Üreticileri (0-300.000 metreküp)0,182337971,940076
CNG Üreticileri(300-800.000 metreküp arası)0,516163725,491982
CNG Üreticileri(800.000 metreküp üzeri)0,485410625,164769
CNG Üreticileri Çatalca (0-100.000 metreküp arası)0,182789191,944877
CNG Üreticileri Çatalca (100.000-300.000 m3 arası)0,153972651,638269
CNG Üreticileri Çatalca (300.000 metreküp üzeri)0,48779845,190175
Elektrik Üreticileri(0 - 100.000 metreküp arası)0,493607335,251982
Elektrik Üreticileri(100-300.000 metreküp arası)0,493607335,251982
Elektrik Üreticileri(300-800.000 metreküp üzeri)0,493607335,251982
Elektrik Üreticileri(800.000 metreküp üzeri)0,462854234,924769
Elektrik Üreticileri Çatalca(0 - 100.000 m3 arası)0,494058555,256783
Elektrik Üreticileri Çatalca(100-300.000 m3 arası)0,465242014,950175
Elektrik Üreticileri Çatalca(300-800.000 m3 arası)0,465242014,950175
Elektrik Üreticileri Çatalca(800.000 m3 üzeri)0,465242014,950175
Serbest Tüketiciler (0 -300.000 metreküp)0,182337971,940076
Serbest Tüketiciler (300.001 -800.000 metreküp)0,437216354,651982
Serbest Tüketiciler (800.000 üzeri metreküp)0,406463254,324769
Serbest Tüketici Düz.(800.000 üzeri metreküp)0,406463254,324769
Konut (0 - 800.000 metreküp)0,182337971,940076
Konut (800.000 üzeri metreküp)0,151584871,612863
Konut Çatalca (0 - 100.000 metreküp)0,182789191,944877
Konut Çatalca (100.000 üzeri metreküp)0,153972651,638269
taşıma müşterileri için birim fiyat0,009564760,101769
KDV Hariç bedeldir.

1-Dağıtım Şirketine Sözleşme Süresi içerisinde Kademe-2 tarifesi uygulanan serbest tüketici müşterisinin Aylık Fiili Çekiş Miktarları toplamının, Sözleşme Süresi sonu itibarı ile Kademe-2 tüketim miktarı sınırının (300.001 Sm³) altında kalması durumunda; Dağıtım Şirketinin söz konusu serbest tüketicilerinin Aylık Fiili Çekiş Miktarları için Kademe-1 ile Kademe-2 arasındaki fiyat farkına ilişkin bedel, müşterilerimize her türlü güncellemelerden ari olarak iade edilecek veya tahakkuk edecek yeni faturalarınızdan mahsup edilecektir.Çekiş Miktarları toplamının 300.000 m3 tüketim miktarının altında kalması durumunda; sözleşmesi fesih olan serbest tüketici müşterileri için Kademe-1 ile Kademe-2 arasındaki fiyat farkına ilişkin herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

2-Dağıtım Şirketi tarafından Kademe-1 tarifesi uygulanan serbest tüketici müşterilerinin Aylık Fiili Çekiş Miktarları toplamının, Sözleşme Süresi içinde Kademe-2 tüketim miktarı sınırının (300.001 Sm³) aşması durumunda, Dağıtım Şirketinin Sözleşme Yılı başından itibaren söz konusu Serbest Tüketicisinin Aylık Fiili Çekişleri üzerinden her Ay için bildirimin yapıldığı Aya kadar hesaplanan Kademe fiyat farkına ilişkin bedel, Aylık Tüfe değişim oranları ile güncellenerek müşterilerimize tahakkuk ettirilecektir.

3-Yıllık tüketimi 300.001 Sm3 ve üzerinde olan Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) için uygulanacak Doğal Gaz Satış Fiyatı, Tarife'de yer alan Serbest Olmayan Tüketici(Abone) fiyatı olacaktır.