İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

 

Sayın Ziyaretçi,

“Kazım Karabekir Cad. No:4, 34060 Alibeyköy/Eyüpsultan” adresinde yer alan İstanbul Gaz Dağıtım San. ve Tic. AŞ. (“İGDAŞ” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerin korunmasına önem vermekteyiz.

 

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Bizimle paylaşmış olduğunuz veya paylaşacağınız adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız ve araç plaka bilgilerinize ait kişisel verileriniz; İGDAŞ ofislerine yapılan ziyaret kayıtlarının tutulması, İGDAŞ ofislerinin güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak kullanmaktadır.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, üçüncü kişi alıcı gruplarına aktarılmadan İGDAŞ tarafından veri işleyen sıfatıyla yetkilendirilmiş anlaşmalı olduğumuz güvenlik şirketi personeli veya kendi personelimiz tarafından otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ziyaretçi kayıtlarının tutulması hukuki sebebiyle Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinin 2. fıkrasının f bendinde belirtilen ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla İGDAŞ’ın meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak ziyaretçi kayıt sistemine işlenmesi yöntemiyle şahsen yapılacak kimlik beyanı kanalıyla otomatik olmayan yolla toplanmaktadır ve 3 (üç) ay süreyle saklanıp sonrasında imha edilmektedir.

4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız

İlgili kişi, İGDAŞ’a başvurarak kendisiyle ilgili;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • İşlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

İlgili kişilerin haklarına ve Kanunun uygulanmasına ilişkin talepler, yazılı olarak “Kazım Karabekir Cad. No:4, 34060 Alibeyköy/Eyüpsultan” adresinde yer alan İstanbul Gaz Dağıtım San. ve Tic. AŞ. adresine iletilebilecektir. Bu konuda internet sitemizde yer alan formu kullanabilirsiniz. İGDAŞ, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandırır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

 

İGDAŞ